Mgr. Petr Odstrčil

psychoterapeut, supervizor a lektor

Kvalifikace

 • 2020 - frekventant Výcvikového programu pro integrativní supervizi ČIS
 • 2007 - 2012 Vysokoškolské vzdělání ve studijním programu „Pedagogika“ – titul Mgr., studijní obor andragogika. Universita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
 • 1999 - 2005 Systematický výcvik v Biosyntéze, Asociace pro somatickou psychoterapii a Center for Biosyhthesis International (CH), Středisko psychologických služeb Brno
 • 2004 Mediátor, Komplexní výcvik mediace, Asociace mediátorů České republiky, Praha
 • 1998 – 2003 Systematický výcvik v PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor), A. Pesso, L. Perguin, I. Baardman, M.J: Howald
 • 2003 Facilitace, efektivní vedení porad, schůzí a skupinových jednání, ICN, Helena Stöhrová, a PhDr. Tatjana Šišková.
 • 1995 -1999 Systematický výcvik v gestalt terapii, Norsk Gestalt Institute, Multi-Di-Mens / Belgian Gestalt Institute./ Institut pro Gestalt a psychosyntézu Praha.
 • 1995 - 1997 Výcvik telefonické krizové intervence, RIAPS Praha


Odborná praxe

 • 2000 - Supervize v psychoterapii, lektorská a pedagogická činnost
 • 1994 - 2021 Soukromá psychoterapeutická praxe, Psychologické poradenství a diagnostika. Individuální, párová a skupinová psychoterapie, vedení tématických a seberozvojových skupin.
 • 2021 - Lektor teoretických bloků v komplexním vzdělávacím programu v psychoterapii - Výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu, Rafael institut.
 • 2021 - Lektor postgraduálních seminářů Léčba traumatu a Agresivita v psychoterapii.
 • 2021 - Předseda odborné rady České asociace pro psychoterapii
 • 2021 - Lektor přednášek "Integrativní psychoterapie" pro studenty psychologie FFUK
 • 2020 - Lektor vzdělávacích programů Krizová intervence Remedium Praha.
 • 2019 - Člen etického panelu České asociace pro psychoterapii
 • 2019 - Lektor seminářů Dobrá praxe pořádané Českou asociací pro psychoterapii.
 • 2019 - Lektor výcvikového modulu Práce s traumatem, Psychoterapeutický výcvik Gestalt studia
 • 2019 - Člen odborné rady České asociace pro psychoterapii
 • 2017- Lektorování tématických seminářů pro INSTEP – integrativní psychoterapie
 • 2017- 2019  Lektor nácvikových skupin ČAPZT České asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo
 • 2017 - 2018 Lektorování sedmidenního semináře „Problematika sexuálního násilí a psychoterapeutické přístupy k léčbě traumatu pro ACORUS centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Praha
 • 2016 - Lektorování výběrových přednášek „Transpersonální myšlení a psychospirituální téma v psychologii pro studenty psychologie FFUK
 • 2015 - Lektor sebezkušenosti ve Výcviku integrace v psychoterapii.
 • 2011- 2016 Vedoucí týmu psychoterapeutů v DIABASIS z.ú. – pomoc v psychospirituální krizi.
 • 2010 - Vedení supervizních skupin v DIABASIS z.ú. –pomoc v psychospirituální krizi.
 • 2009 - 2015 trenér mezinárodního psychoterapeutického výcviku Biosyntéza. International Institute for Biosynthesis IIBS Heiden /Schweiz, Benzenruti 6, Český institut Biosyntézy o.s., Eliášova 21. Praha.
 • 2009 - 2014 součinnost při organizaci a výuce výcviku a dalšího vzdělávání v Biosyntéze.
 • 2005 - 2012 Vedoucí týmu psychoterapeutů v DIABASIS z.u.
 • 2001 - 2004 Vedení podpůrných skupin ošetřujících pracovníků a blízkých členů rodiny, kteří se starají o nemocné Alzheimrovou chorobou.
 • 1998 - 2019 Spolupráce s neziskovými organizacemi působícími v sociální sféře. Supervizor, lektor akreditovaných vzdělávacích programů, vedení řešících skupin, koordinace činnosti vedení.
 • 1998 - 2008 Koordinace činnosti vedení neziskové organizace pečující o lidi s mentální postižením Modrý klíč, Praha.
 • 1997 - 2019 Vedení psychoterapeutických skupin PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor)
 • 1995 -1999 Pracovník telefonické krizové linky


Členství v organizacích

Euopean Associaton for Psychotherapy EAP (ECP- holder408395)
Česká asociace pro psychoterapii ČAP - předseda odborné rady a člen etického panelu
Výcvik integrace v psychoterapii - lektor
ČIS - Český institut pro supervizi
International Institute for Biosynthesis IIBS - trenér
DIABASIS z.ú. - supervizor
Grof Legacy Training - lektor, předseda spolku

MEDAILONEK ČAP