PSYCHOTERAPIE TRAUMATU

Soubor seminářů zaměřených na psychoterapii následků traumatu.

 • Vzdělávací program je určen psychoterapeutům s dlouhodobým výcvikem, případně frekventantům v jeho závěrečné fázi.
 • Je rozdělen do čtyř souvisejících setkání, v nichž projdeme téma traumatizace komplexně od teoretických východisek až po konkrétní praktická doporučení a postupy.
 • Na principy psychoterapie traumatu nahlížíme integrativně, s důrazem na propojení do neurobiologie, psychosomatiky a práce s tělem.
I. Úvod do teorie traumatu
 • Vymezení základních pojmů a teoretického rámce. 
 • Seznámení s mechanismem vzniku situační i vývojové traumatizace.
 • Přiblížení možných přístupů k problematice práce s traumatem v psychoterapii.

/2 dny, celkem 16 hodin/

Absolvování tohoto prvního bloku (I. Úvod do teorie traumatu) je podmínkou pro účast na následujících seminářích (II. Situační trauma, III. Vývojové trauma a IV. Integrace a supervize).

II. Situační trauma

 • Popis dopadů na člověka v kontextu jeho prožívání a kapacit na úrovni kognitivní, emoční i tělové. 
 • Vytyčení principů léčby. 
 • Stanovení doporučených možností terapie a jejich praktický nácvik. 
 • Zkoumání pozice terapeuta v poli situačního traumatu, včetně skrytých nároků. 

/2 dny, celkem 16 hodin/

III. Vývojové trauma

 • Zkoumání dopadů na člověka v kontextu jeho prožívání a kapacit na úrovni kognitivní, emoční i tělové. 
 • Vytyčení principů léčby. 
 • Stanovení doporučených možností terapie a jejich praktický nácvik. 
 • Zkoumání pozice terapeuta v poli vývojového traumatu, včetně skrytých nároků.

/2 dny, celkem 16 hodin/

IV. Integrace a supervize

 • Integrace nabytých vědomostí a dovedností.  
 • Supervize kazuistik účastníků.

/1 den, celkem 8 hodin/


Teoretické bloky se prostřídají s praktickými nácviky a prostorem pro zkoumání konkrétních případů a otázek.


Pro účast na semináři II. Situační trauma, III. Vývojové trauma a IV. Integrace a supervize je nutné se zúčastnit prvního semináře I. Úvod do teorie traumatu.


Je možné absolvovat úvodní setkání pouze samostatně, popřípadě v kombinaci s některým dalším dle vlastních preferencí.

Termíny setkání

IV. Integrace a supervize 14. 6. 2022

>

I. Úvod do psychoterapie traumatu 25. 10. a 26.10. 2022

I. Úvod do psychoterapie traumatu 15. 11. a 16.11. 2022

II. Situační trauma 13. 12. a 14. 12. 2022

III. Vývojové trauma 24. 1. a 25. 1. 2023

IV. Integrace a supervize 21. 2. 2023

Skupina: do 26 účastníků

Lektoři: Mgr. Petr Odstrčil a PhDr. Veronika Pinkasová

Místo konání: Modrý klíč, Smolkova 567, Praha 12


Čas: 9:00 - 17:00

S organizací nám pomáhá: Kateřina Šafránková

Cena:
I. Úvod 3800 Kč 
II. Situační trauma 3800 Kč
III. Vývojové trauma 3800 Kč 
IV. Integrace a supervize 1900 Kč


Uzávěrka přihlášek na úvodní setkání: 
Přihlášení se stává závazným v okamžiku připsání platby na účet.

Storno podmínky

Vzhledem k epidemiologické situaci jsme se rozhodli, že platební podklady pošleme až týden před zahájením semináře. Omlouváme se za případné termínové změny. Situaci pečlivě sledujeme a snažíme se, aby akce mohla prezenčně proběhnout. Děkujeme za pochopení.

Přihláška na seminář

Psychoterapie traumatu