PRÁCE S AGRESIVITOU V PSYCHOTERAPII

Zveme vás na jednodenní seminář zaměřený na prohloubení znalostí a dovedností při psychoterapeutické práci s tématy souvisejícími s agresivitou.

 • Vzdělávací program je určen psychoterapeutům s dlouhodobým výcvikem, případně frekventantům v jeho závěrečné fázi. 
 • V jednodenním semináři projdeme téma agresivity komplexně od teoretických východisek, až po konkrétní praktická doporučení a postupy. 
 • Na principy psychoterapie nahlížíme integrativně, s důrazem na propojení do  psychosomatiky a práce s tělem. 
 • Bude zde prostor pro otázky z praxe, praktická cvičení i vzájemná sdílení zkušeností. 
 • V kolegiálním prostředí se můžeme učit, jak konkrétně pracovat s různými  formami agresivity takovým způsobem, který klientovi napomáhá v terapeutickém procesu a současně je bezpečný pro všechny zúčastněné.


/jeden den, celkem 7 hodin/

Vymezení základních pojmů a teoretického rámce, seznámení s mechanismem vzniku agresivního chování a přiblížení možných přístupů k agresivitě v psychoterapeutické práci. V tomto setkání se budeme zabývat těmito tématy:

 • základní témata agrese a agresivity, druhy agrese
 • role agresivity v ontogenezi člověka
 • spouštěče a možné příčiny vzniku neadekvátního agresivního chování
 • hlavní psychoterapeutické přístupy při práci s agresí
 • praktické nácviky intervencí a technik
 • téma bezpečí a limitů
 • kontrakt, krizové scénáře a odpovědnosti
 • zásady fyzické sebeochrany a řešení aktuálních situací
 • kontaktní mechanizmy a agresivní chování
 • agrese v rodinném a společenském systému
 • práce s tělem - grounding, focusing, centering, containment, expression
 • práce na emoční seberegulaci
 • práce se sebou v roli psychoterapeuta

Termín:  

 • 13. 4. 2023

Čas:  9:00 - 12:20 / obědová pauza / 13:40 - 17:00

Skupina: 12 - 20 členů

Lektor:  Mgr. Petr Odstrčil

Místo konání:  Modrý klíč, Smolkova 567, Praha 12

Cena za jeden den:  1 900 Kč

Uzávěrka přihlášek: Přihlášení se stává závazným v okamžiku připsání platby na účet, nejpozději však do uzávěrky přihlášek 7 dní před konáním semináře.

S organizací nám pomáhá: Kateřina Šafránková, tel.: 777 818 448, mail: psychoterapie.traumatu@gmail.com

Pokud  zrušíte svoji účast více jak dva týdny před konáním akce, storno poplatek neúčtujeme.
Od dvou týdnů před konáním akce činí storno poplatek 50% z celkové ceny.
Storno poplatek neúčtujeme v případě, že účastník za sebe najde náhradu.
Děkujeme za pochopení.

Přihláška na seminář

Práce s agresivitou v psychoterapii