Případové skupinové supervize v Centru Viaduct

Otevřená supervizní skupina se setkává jednou za měsíc v prostorách Psychoterapeutického Centra Viaduct v Praze v Karlíně. Supervize bude zaměřená případově. Supervizní setkání jsou otevřená zájemcům ze všech modalit, které jsou certifikovány v rámci Evropské asociace pro psychoterapii.


Čas: 13 – 14:30 / 15:00 – 16:30

Supervizní skupina se schází 1x za měsíc

Cena za osobu za jedno setkání pro účastníka je 2000,-

Skupina je otevřená, minimální počet účastníků 4, maximální 7

Pro: psychoterapeuty s dlouhodobým psychoterapeutickým výcvikem, nebo v jeho závěrečné části

Kde: Psychoterapeutické Centrum Viaduct

Supervizor: Mgr. Petr Odstrčil

Přihlášky na www.petrodstrcil.eu

Storno podmínky:

Jestliže se účastník odhlásí dříve než týden před konáním supervizního setkání tak storno poplatek není účtován

když se účastník odhlásí týden před termínem skupinové supervize, tak platí celé,